Regulament promoție

Organizator:

Organizatorul este VanPes SaaS.

 

Locul de desfășurare:

Campania se va desfășura în mediul online precum și fizic pe întreg teritoriul României.

 

Durata campaniei:

Campania va începe la data de 15.04.2021 și se va încheia în momentul în care se vor înscrie 5000 de participanți.

 

Condiții de participare:

Pentru a participa la această campanie, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 

Premii:

Valoarea totală a premiilor este de 5.000 RON,bani pe care câștigătorii îi pot folosi pentru a-și cumpăra ce doresc de la magazinele de vânătoare și pescuit și/sau pentru a-și plăti cotizațiile de membru la asociațiile din care fac parte. Aceste premii sunt împărțite în 4 categorii:

 

Modalitatea de desemnare a câştigătorilor şi acordarea premiilor:

Fiecărui participant i se va aloca un număr care corespunde contului său în aplicația VanPes.

Câștigătorii vor fi desemnați prin folosirea aplicației https://www.random.org/integers/, care va genera aleator o coloană cu 18 numere, plecând de la următorii parametrii:

Premiile vor fi acordate în ordinea apariției numerelor corespunzătoare participanților în coloana cu 18 numere, astfel:

Câștigătorii vor fi anunțați folosind datele de contact (email și/sau telefon) pe care aceștia le-au completat la crearea contului VanPes

În cazul în care anumiți participanți câștigători nu pot fi contactați timp de o lună de la data desemnării câștigătorilor, se va face o nouă extragere folosind același mecanism descris mai sus pentru a nominaliza noii câștigători ai premiilor vacante.

Câștigătorii vor primi sumele aferente premiilor prin transfer bancar într-un cont de RON deschis la o bancă din România pe care vor trebui să îl comunice Organizatorului.

După ce vor încasa premiile, câștigătorii se obligă să transmită Organizatorului dovada/dovezile că au cheltuit banii la magazine de vânătoare și/sau pescuit și/sau pentru a-și plăti cotizațiile de membru la asociațiile din care fac parte. În cazul în care în termen de 1 an de la data încasării premiului aceștia nu vor trimite dovada/dovezile, Organizatorul este îndreptățit să solicite restituirea banilor. 

 

Plata impozitelor pentru premiile promoției:

Impozitul pentru premiile acordate în cadrul promoției va fi plătit de către Organizator în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal ale participanților la campania promoțională sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Pentru detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se poate consulta secțiunea “Termeni și Condiții“ a aplicației VanPes.

 

Litigii:

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente, în conformitate cu prevederile legislației române.