Termeni și Condiții

pentru accesul și utilizarea aplicației VanPes

 

Părțile:

 

Scopul:

Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de accesare și utilizare a aplicației VanPes.

Acest document constituie acordul legal între Beneficiari și VanPes SaaS SRL pentru accesul și utilizarea aplicației VanPes. 

 

Definiții:

Termenii folosiți în acest document vor fi înțeleși după cum urmează:

VanPes este echivalent cu aplicația VanPes (sau aplicația), fiind în același timp un brand dar și un bun proprietate a VanPes SaaS.

 

Utilizator - orice persoană fizică, juridică sau reprezentant al persoanei juridice care are un cont de utilizator în aplicația VanPes

Utilizatorii se impart în două categorii:

Furnizor - VanPes SaaS

Termeni și Condiții - prevederile acestui document, creat de către Furnizor, care definesc condițiile și regulile pe care trebuie să le respecte Utilizatorul pentru a accesa și utiliza VanPes.

Administrator VanPes - persoană special instruită de către Furnizor pentru administra funcționarea aplicației VanPes.

Abonament - tarif lunar sau anual pe care trebuie să îl plătească Utilizatorii pentru a folosi serviciile VanPes

Centru helpdesk - interfața prin care Utilizatorii se pot adresa Furnizorului în legătură cu disfuncționalitățile aplicației sau pentru a li se explica funcționalitățile aplicației. Această interfață poate fi accesată prin mai multe metode, ca de exemplu: telefonic, e-mail, portal helpdesk, whatsapp, facebook messenger, formular de contact, etc.

 

Condiții Generale:

Accesarea și utilizarea aplicației VanPes, prin înregistrarea unui cont și prin utilizarea serviciilor puse la dispoziția utilizatorilor (vânători, pescari, asociații de vânători și/sau pescari) înseamnă acceptarea deplină și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza unilateral Termenii și Condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă către persoanele care utilizează acest site.

Întregul conținut al aplicației VanPes inclusiv, dar nu limitat la texte, imagini, grafică, programe, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea VanPes și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform reglementărilor legale privind drepturilor de autor precum și drepturile de proprietate intelectuală și industrială. 

Informațiile stocate de către utilizatori în aplicația VanPes sunt proprietate acestora, ei fiind responsabili pentru respectarea oricăror prevederi legale cu privire la tipurile de informații stocate.

Plățile efectuate de către persoanele fizice către persoanele juridice sunt procesate prin intermediul unui operator online de plăți cu care persoanele juridice au încheiat un contract de prestări servicii.

Aplicația VanPes conține link-uri sau referințe către alte aplicații sau site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții definite de către acestea, Furnizorul nefiind responsabilă și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul acestor aplicații sau site-uri și/sau orice alte linkuri sau referințe din cuprinsul acestora. Includerea de link-uri sau referințe în aplicația VanPes se face, de obicei, în interesul utilizatorului iar în alte cazuri, în scopuri publicitare. 

Deoarece Furnizorul nu poate garanta și controla actualitatea și acuratețea informațiilor prezente în aplicațiile sau site-urile terților, la care se face trimitere din aplicația VanPes, utilizatorul accesează respectivele aplicații sau site-uri și/sau le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc și responsabilitate.

 

Servicii oferite:

Furnizorul pune la dispoziția utilizatorilor următoarele servicii:

Pentru persoanele fizice (vânători și pescari):

Pentru persoanele juridice (asociații de vânători și/sau pescari):

 

Drepturile și obligațiile Furnizorului:

Furnizorul se angajează să remedieze cât mai curând eventualele defecțiuni ale aplicației VanPes.

Furnizorul se angajează să pună la dispoziția utilizatorilor plătitori un Centru HelpDesk care va fi disponibil 24/24, 7/7 prin care va răspunde oricărei solicitări în maxim 12 ore.

Furnizorul se angajează să pună la dispoziția utilizatorilor neplătitori un Centru HelpDesk care va fi disponibil 24/24, 7/7 prin care va răspunde oricărei solicitări în maxim 72 ore.

Furnizorul se angajează ca aplicație VanPes să fie disponibilă utilizatorilor 99.5% pe parcursul unui an.

Furnizorul nu este responsabil pentru întârzierile cauzate de probleme tehnice ale colaboratorilor și / sau partenerilor săi.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile utilizatorilor.

Furnizorul își rezervă dreptul de a înceta prestarea serviciilor pentru orice Utilizator care nu respectă prevederile acestui document sau care refuză să-și plătească abonamentul. În acest caz, Furnizorul se obligă, ca la solicitarea expresă a Utilizatorului, să-i pună la dispoziția acestuia toate datele stocate în aplicație într-un format ce poate fi accesat prin software-uri sau aplicații existente pe piață.

Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea datelor stocate de către utilizatori.

Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru plățile efectuate de către utilizatorii persoane fizice către utilizatorii persoane juridice.

Conform legislației în vigoare, Furnizorul are obligația de a informa imediat autoritățile publice competente despre activitățile cu aspect ilegal desfășurate de către destinatarii serviciilor sale.

 

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor persoane fizice:

Utilizatorii au dreptul de a beneficia pe deplin de funcționalitățile aplicației VanPes, atâta timp cât nu există nicio încălcare a prevederilor acestui document.

Utilizatorii își asumă responsabilitatea pentru conținutul stocat în aplicație

Utilizatorilor le este strict interzis să folosească date fictive sau ale altor persoane pentru accesarea și utilizarea VanPes.

Utilizatorii declară pe propria răspundere că sunt proprietarii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a drepturilor de autor cu privire la conținutul stocat în VanPes.

Utilizatorii declară pe propria răspundere că orice date cu caracter personal stocate în VanPes sunt procesate în conformitate cu normele legale în vigoare

Utilizatorii declară că îi oferă Furnizorului si partenerilor săi dreptul de a îi contacta prin intermediul oricărui mijloc pus la dispoziție de către aceștia în aplicația VanPes (telefon, e-mail, SMS, WhatsApp, Facebook, etc.)

Utilizatorii persoane juridice se obligă să obțină acceptul membrilor pentru ca aceștia să fie contactați de către Furnizor sau partenerii săi prin intermediul oricărei modalități de contact stocată în aplicație.

 

Costul serviciilor VanPes:

Serviciile VanPes pot fi oferite gratuit sau contra cost.

Utilizatorii persoane fizice (vânători și pescari) beneficiază în mod gratuit de serviciile VanPes.

Utilizatorii persoane juridice (asociații de vânători și/sau pescari) beneficiază de serviciile VanPes fi în mod gratuit fie contra cost, în conformitate cu prevederile contractuale agreate de la caz la caz.

 

Plățile online cu cardul:

Utilizatorii persoane fizice, prin intermediul VanPes, își pot achita online cu cardul cotizațiile de membru în cadrul asociațiilor de vânători și/sau pescari din care fac parte și care au cont de persoană juridică în VanPes.

Plațile online cu cardul sunt procesate de către Libra Internet Bank iar sumele achitate ajung direct în contul Asociației.

 

Politica de retur:

Plățile făcute de către utilizatorii persoane fizice către utilizatori persoane juridice reprezintă achitarea obligațiilor în calitate de membri asociați iar sumele achitate pot fi returnate doar în condițiile prevăzute de prevederile statutare ale fiecărei Asociații (utilizator persoană juridică).

 

Procedura de depunere și soluționare a reclamațiilor și notificărilor primite de la Utilizatori:

Orice Utilizator poate depune o reclamație sau o notificare cu privire la sau legată de serviciile oferite de Furnizor.

De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea de a trimite Furnizorului în orice moment reclamații și/sau notificări cu privire la activitățile aparent ilegale desfășurate de către un alt Utilizator prin intermediul VanPes.

Reclamațiile vor fi trimise prin intermediul Centrului HelpDesk și trebuie să conțină datele de identificare ale utilizatorului.

Furnizorul va răspunde reclamațiilor și notificărilor în maxim 5 zile de la primirea acestora și va încerca să le soluționeze cât mai rapid.

 

Protecția datelor cu caracter personal:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale altor legi și reglementări din România, Furnizorul, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizează în interacțiunea cu aplicația VanPes

Orice persoană care accesează VanPes și/sau care furnizează date și/sau informații personale prin intermediul mijloacelor de contact, își exprimă consimțământul expres și fără echivoc ca Furnizorul să prelucreze datele personale furnizate cu această ocazie.

Furnizorul stochează în aplicația VanPes toate datele puse la dispoziție de către utilizatori.

Furnizorul se angajează să proceseze și să folosească doar acele date care sunt necesare pentru a contacta utilizatorii în scopul prestării serviciilor agreate sau în scop de promovare a altor servicii oferite de către el sau de către partenerii săi.  Aceste date de contact sunt:  nume, prenume, telefon, e-mail, cont WhatsApp, cont Facebook.

Toate celelalte date stocate în aplicație sunt folosite pentru interacțiunile dintre utilizatorii persoane fizice și utilizatorii persoane juridice.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. În același timp, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.

Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, Utilizatorul poate adresa o cerere în acest sens, prin intermediul Centrului HelpDesk, specificând în același timp dreptul pe care dorește să-l exercite asupra datelor sale.

 

Modificări la acest document:

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără o notificare prealabilă către Utilizator.

Este responsabilitatea Utilizatorilor pentru a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții.

 

Legislație aplicabilă:

Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.